Mart­ti­la-Tor­nio Kii­min­ki­joen kala­ta­lous­a­lu­een puheen­joh­ta­jak­si

Uuden lain mukai­set kala­ta­lous­a­lu­eet aloit­ta­vat toi­min­tan­sa tämän vuo­den alku­puo­lel­la. Kii­min­ki­joen kala­ta­lous­a­lu­een perus­ta­va kokous jär­jes­tet­tiin Yli­kii­min­gis­sä, jos­sa puheen­joh­ta­jak­si valit­tiin Pent­ti Mart­ti­la-Tor­nio Yli­kii­min­gis­tä. Vara­pu­heen­joh­ta­jak­si valit­tiin kii­min­ki­läi­nen Mart­ti Vää­nä­nen ja hal­li­tuk­sen jäse­nik­si Pent­ti Hamu­nen Puo­lan­gal­ta, Eero Pirt­ti­kos­ki Juor­ku­nas­ta, Kau­ko Mar­kus Hau­ki­pu­taal­ta, Lau­ri Halo­nen Kel­los­ta sekä Kari Sara­jär­vi Met­sä­hal­li­tuk­sen edus­ta­ja­na.

Kala­ta­lous­a­lu­een teh­tä­vä­nä on kala­va­ro­jen kes­tä­vän käy­tön ja hoi­don suun­nit­te­lu. Se myös hoi­taa kala­va­ro­jen käyt­töön ja hoi­toon liit­ty­vän tie­do­tuk­sen, jär­jes­tää kalas­tuk­sen­val­von­nan sekä kerää seu­ran­ta­tie­to­ja kalas­tuk­ses­ta ja kala­kan­to­jen hoi­to­toi­men­pi­teis­tä. Lisäk­si kala­ta­lous­a­lue edis­tää yhte­näis­lu­pa-aluei­den muo­dos­ta­mis­ta vapaa-ajan­ka­las­tuk­sen ja kau­pal­li­sen kalas­tuk­sen tar­pei­siin sekä jakaa vie­he­ka­las­tuk­ses­ta ker­ty­neet kor­vaus­va­rat vesia­lu­een omis­ta­jil­le.

Iijoen kala­ta­lous­a­lu­een ensim­mäi­nen yleis­ko­kous jär­jes­te­tään tors­tai­na 31.1. kel­lo 12 Nät­te­po­ris­sa.