Kel­lon asu­kas­tu­pa sul­jet­tu

Kel­lon asu­kas­tu­pa jou­dut­tiin sul­ke­maan vii­me vii­kol­la sisäil­maon­gel­mien takia.– Ilmas­toin­ti­lai­te oli temp­puil­lut jo pitem­pään ja kun pala­sim­me hiih­to­lo­ma­vii­kon jäl­keen tuval­le, oli tilan­ne sisäil­man suh­teen sel­lai­nen, että piti teh­dä rat­kai­su tuvan sul­ke­mi­ses­ta, ker­too asu­ka­syh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Mika Huus­ko.

Asu­kas­tu­val­la on vuo­kra­ti­lat van­has­ta lii­ke­ta­los­ta, joka sijait­see aivan Kel­lon kes­kus­tas­sa Kel­lon­kau­pan­tiel­lä. Kiin­teis­tö on mää­rä pur­kaa.

Kel­lon asu­kas­tu­val­le etsi­tään uusia tilo­ja.

– Olem­me kes­kus­tel­leet kau­pun­gin kans­sa voim­me­ko vuo­kra­ta tilat, jois­sa toi­mi aiem­min Osuus­pank­ki. Käym­me tutus­tu­mas­sa paik­kaan, ker­toi Huus­ko.

Kel­lon asu­kas­tu­van toi­min­ta halu­taan säi­lyt­tää Kel­lon kes­kus­tas­sa eikä siir­tää esi­mer­kik­si Kivi­nie­men kou­lul­la. Kel­lon kou­lul­la ei ole vapaa­ta tilaa asu­kas­tu­val­le, vaan asu­kas­toi­min­taan tar­vi­taan toi­mi­ti­la muu­al­ta.