Jouk­ko­lii­ken­tees­sä kesä­ai­ka­tau­lui­hin

Oulun jouk­ko­lii­ken­tees­sä siir­ry­tään 2020 kesä­ai­ka­tau­lui­hin 1.6. läh­tien. Kesä­ai­ka­tau­lu­jen mukaan aje­taan 11.8. saak­ka. Tou­ko­kuun lop­puun saak­ka nou­da­te­taan vuo­den 2019 kesä­ai­ka­tau­lu­ja.

Koro­nae­pi­de­mian vuok­si muu­ta­mia poik­keuk­sia lin­jois­sa kui­ten­kin on myös kesäl­lä ja uusia­kin aika­tau­lu­muu­tok­sia voi tul­la. Niis­tä tie­do­te­taan erik­seen Oulun jouk­ko­lii­ken­teen net­ti­si­vuil­la.