Hie­ta-ahon kaa­voi­tus ete­nee Kiimingissä

Kola­mäen ja Isoa­hon väli­maas­toon Kii­min­gin kes­kus­tan ete­lä­puo­lel­le suun­ni­tel­laan Hie­ta-ahon asui­na­luet­ta. Noin 236 heh­taa­rin suu­rui­nen suun­nit­te­lua­lue on pää­osin raken­ta­ma­ton­ta moree­ni­kum­pa­reik­koa ja soita.

Alu­een käyt­töö­no­tol­la tavoi­tel­laan taa­ja­ma­ra­ken­teen laa­jen­ta­mis­ta ja Kii­min­gin elin­voi­man lisään­ty­mis­tä. Alus­ta­vas­ti alu­eel­le on enna­koi­tu raken­tu­van noin 825 asun­toa ja uusia asuk­kai­ta tuli­si noin 2 500. Suun­nit­te­lua­lu­eel­le on tar­koi­tus osoit­taa tilaa pal­ve­luil­le ja asu­mi­sel­le. Asu­mi­sen osuus heh­taa­reis­ta on noin 96 heh­taa­ria, lähi­pal­ve­lui­den 3,5 heh­taa­ria sekä toi­mi­ti­la­ra­ken­ta­mi­sen ja työ­paik­ka­toi­min­to­jen noin 3 heh­taa­ria. Vajaa puo­let kaa­va­run­koa­lu­ees­ta on siis osoi­tet­tu raken­ta­mi­seen ja lop­puo­sa liikenne‑, vir­kis­tys- ja suo­ja­vi­he­ra­lueik­si sekä mui­nais­muis­to- ja vesialueeksi.

Hie­ta-ahon myö­tä saa­ta­van tont­ti­va­ran­non arvioi­daan riit­tä­vän Kii­min­gin tar­pei­siin vuo­si­kym­me­nik­si eteen­päin. Tont­te­ja on Kii­min­gis­sä tar­jol­la myös vas­ti­kään val­mis­tu­neel­la Hako­mäen alu­eel­la Hau­ki­pu­taan­tien läheisyydessä.

Ase­ma­kaa­voi­tus Hie­ta-ahos­sa on tar­koi­tus käyn­nis­tää alu­een poh­joi­so­sis­ta lähel­tä Kola­mäen nykyis­tä asu­tus­ta. Suun­ni­tel­mat ovat nyt sii­nä vai­hees­sa, että kaa­va­run­ko on tulos­sa täl­lä vii­kol­la hyväk­syt­tä­väk­si yhdyskuntalautakuntaan.