Tai­de­huo­vu­tuk­sen hel­miä esil­lä Kierikissä

Huo­vu­te­tut tai­de­teok­set koris­ta­vat Kie­rik­ki­kes­kuk­sen sei­niä kesä­kau­den ajan. Näyt­te­lyn nimi Luon­nos­ta viit­taa tai­tei­li­ja Asta Siu­ruan tär­keim­pään ins­pi­raa­tion läh­tee­seen. Monet töis­tä ovatkin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVir­pi­nie­men gol­fra­dal­la jo kau­den kah­dek­sas hole in one

Vir­pi­nie­mes­sä kau­den ensim­mäi­nen hole in one näh­tiin jo tou­ko­kuun puo­lel­la, kun Maa­rit Pelan­ne löi rau­ta kasil­laan ensim­mäi­sen hola­rin­sa 14.5. väy­läl­lä 15. Kar­kea toden­nä­köi­syy­sar­vio ammat­ti­lai­sen teke­mäl­le hole in one:lle on yksi 2500:sta ja ama­töö­rin koh­dal­la luku on kak­sin­ker­tai­nen, eli yksi pal­lo vii­des­tä tuhan­nes­ta. Tark­kaa toden­nä­köi­syyt­tä kul­le­kin reiäl­le ja olo­suh­teil­le on mel­kein mah­do­ton­ta laskea.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vir­pi­nie­men gol­fra­dal­la jo kau­den kah­dek­sas hole in one

Vir­pi­nie­mes­sä kau­den ensim­mäi­nen hole in one näh­tiin jo tou­ko­kuun puo­lel­la, kun Maa­rit Pelan­ne löi rau­ta kasil­laan ensim­mäi­sen hola­rin­sa 14.5. väy­läl­lä 15. Kar­kea toden­nä­köi­syy­sar­vio ammat­ti­lai­sen teke­mäl­le hole in one:lle on yksi 2500:sta ja ama­töö­rin koh­dal­la luku on kak­sin­ker­tai­nen, eli yksi pal­lo vii­des­tä tuhan­nes­ta. Tark­kaa toden­nä­köi­syyt­tä kul­le­kin reiäl­le ja olo­suh­teil­le on mel­kein mah­do­ton­ta laskea.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus120 vuot­ta ja uudes­sa loistossaan

120-vuo­tias Mar­tin­nie­men Ker­ho­la pal­ve­lee edel­leen pai­kal­li­sen yhtei­sön tar­pei­ta. Lau­an­tai­na Ker­ho­las­sa juh­lis­tet­tiin 120 vuot­ta van­haa raken­nus­ta las­ten- ja aikuis­ten leik­ki­mie­lis­ten olym­pia­lais­ten mer­keis­sä. Kisois­sa otet­tiin mit­taa toi­sis­taan niin tuli­ti­kun pituus­hei­tos­sa kuin ämpä­rin tark­kuus­hei­tos­sa ja äly­nys­ty­röi­tä har­joit­ta­vas­sa jät­ti­pa­la­pe­lis­sä. Pal­kin­noik­si voit­ta­jat sai­vat lah­ja­kor­tit Ker­ho­laan ja aikuis­ten kisas­sa pal­kin­non kruu­na­si pai­kan uuden­kar­hea t‑paita.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus