Näky­mää Hau­ki­pu­taan kirk­koon parannetaan

Hau­ki­pu­taan kau­nis kirk­ko halu­taan saa­da parem­min näky­vil­le Kii­min­ki­joen ylit­tä­väl­tä sil­lal­ta ja Kii­min­ki­joen vas­ta­ran­noil­ta katot­tu­na. Äsket­täin on sovit­tu, että näky­mää aio­taan edel­leen paran­taa kar­si­mal­la puus­toa ran­nan tun­tu­mas­ta. Per­kaus­ta on jo aiem­min­kin teh­ty, mut­ta se ei näy riit­tä­vän, sil­lä kas­vus­toa tulee koko ajan lisää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää