Rakeet teki­vät tuho­ja Tannilassa

Tors­tai-ilta­päi­vän raju­jen ukkos­kuu­ro­jen muka­na saa­tiin Yli-Iin Tan­ni­las­sa lähes pin­gis­pal­lon kokoi­sia rakei­ta, jot­ka aiheut­ti­vat tuho­ja pihoil­la. Kuvan lähet­tä­nyt Jari Hie­ta­la ker­too, että ukkos­kuu­ron saa­pues­sa rakeet tuli­vat ensin pie­nem­pi­nä, sit­ten alkoi paukkua. 

Lue lisää