Iin kun­nan­val­tuus­ton koko pienenee

Iin kun­nan­val­tuus­ton koko pie­ne­nee ensi vaa­li­kau­del­la. Kun­nan­val­tuus­to päät­ti kun­nan­hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen mukai­ses­ti, että kun­nan­val­tuu­tet­tu­jen luku­mää­rä on 31 nykyi­sen 35 sijas­ta. Harri.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVero­pro­sen­tit nouse­vat Iissä

Iin kun­nan­val­tuus­to korot­ti ensi vuo­den kun­­nal­­lis- ja kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sent­te­ja kun­nan­hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen mukai­ses­ti. Ensi vuo­den kun­nal­lis­ve­ro­pro­sent­ti on 21,50. Tänä vuon­na pro­sent­ti on.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun­nan­val­tuus­to myön­si rahat Jak­ku­ky­län sil­taan – Asian käsit­te­lyn salaa­mi­ses­ta käy­tiin äänestys

Iin kun­nan­val­tuus­to myön­si maa­nan­tain kokouk­ses­saan yksi­mie­li­ses­ti rahoi­tuk­sen Jak­ku­ky­län sil­lan muu­tos­töi­hin. Muu­tok­siin myön­net­tiin kun­nan­hal­li­tuk­sen esit­tä­mä 385 300 euron inves­toin­ti­li­sä­mää­rä­ra­ha ensi vuodelle.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus