Wathén etsii jat­ka­jaa lii­ke­toi­min­nal­leen – Yli­kii­min­ki­läi­nen per­hey­ri­tys lopet­taa toimintansa

Kuk­­ka- ja hau­taus­pal­ve­lu Wathén Ky sul­kee oven­sa tämän vii­kon jäl­keen. Noin vii­si­kym­men­tä vuot­ta yli­kii­min­ki­läi­siä sekä oulu­lai­sia pal­vel­lut per­hey­ri­tys etsii yrittäjä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ala­ky­län kaa­va uudel­leen valmisteluun

Ala­ky­län, Tirin­ky­län, Hai­pus­ky­län ja Han­hi­pe­rän osay­leis­kaa­va palau­tet­tiin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan kokouk­ses­sa uudel­leen val­mis­te­luun. Kaa­van osal­ta on käy­ty jul­ki­suu­des­sa run­saas­ti kes­kus­te­lua muun muassa…


Iin kun­nan yt-menet­te­ly hen­ki­lös­tö­sääs­töis­tä päätökseen

Iin kun­nan yt-menet­­te­­ly hen­ki­lös­töön koh­den­tu­vis­ta sääs­töis­tä tänä ja ensi vuon­na on päät­ty­nyt. Neu­vot­te­lut päät­tyi­vät eri­mie­li­se­nä, sil­lä hen­ki­lös­tö­jär­jes­töt suh­tau­tu­vat kiel­tei­ses­ti kaikkiin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ongel­ma­koi­ran käyt­täy­ty­mi­seen monia syitä

Eläin­ten­kou­lut­ta­ja Riik­ka Kok­ko­nen neu­voo pereh­ty­mään huo­lel­li­ses­ti eri koi­ra­ro­tui­hin ennen koi­ran han­kin­taa. Rotu­jen peri­mäs­sä on käyt­täy­ty­mis­mal­le­ja, joi­ta ei kou­lu­tuk­sel­la voi muuttaa.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Met­ka aset­tui Iihin

Suo­ma­lai­sia käyt­­tö- ja lah­ja­ta­va­roi­ta myy­vä Met­ka­tuo­te on nykyi­sin iiläi­nen yri­tys. Iiläi­nen Kai­sa Kor­ka­la osti vuon­na 2012 perus­te­tun Met­kan kesäl­lä siilinjärviseltä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Kii­min­ki­puis­to raken­ne­taan ensi vuonna

Syke-talon, uuden Kii­min­ki­puis­ton kou­lun ja Vii­tan­tien kai­na­loon raken­net­ta­van Kii­min­ki­puis­ton ympä­ris­tö­suun­ni­tel­ma on val­mis­tu­nut. Tar­koi­tus on raken­taa alu­eel­le uusi Kii­min­gin kes­kus­leik­ki­puis­to sekä…