Kui­va­nie­men uusi läm­pö­lai­tos on tulos­sa – Kun­nan­val­tuus­tos­sa myös talous­asioi­ta

Kui­va­nie­men läm­pö­lai­tok­sen tilan­net­ta käy­tiin läpi Iin kun­nan­val­tuus­ton kokouk­ses­sa maa­nan­tai­na. Kui­va­nie­mel­le on odo­tet­tu uuden läm­pö­lai­tok­sen raken­ta­mis­ta jo useam­pi vuo­si. Sen odo­tet­tiin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausDigi­taa­li­nen koh­taa­mi­nen toi­mii

Jaa­ran­kar­ta­non pal­ve­lu­kes­kuk­ses­sa Kii­min­gis­sä asuk­kaat ovat pääs­set kat­se­le­maan video­lä­he­tys­tä kou­luil­ta ja päi­vä­ko­deil­ta lait­teis­tol­la, joka hyö­dyn­tää 360°-kamerateknologiaa. Kysees­sä on Digi­taa­li­nen koh­taa­mi­nen pal­ve­lua­su­mi­ses­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulun hyvä pää­tös

Vaik­ka Oulun kau­pun­ki ei näh­tä­väs­ti ole­kaan perus­ta­mas­sa omaa valo­kui­tu­yh­tiö­tä, on se kui­ten­kin saa­nut aikaan pää­tök­sen, joka edis­tää kau­pun­gin asuk­kai­den pää­syä…
Hau­ki­pu­taan tai­deyh­dis­tys syys­tun­nel­mis­sa Iis­sä

Hau­ki­pu­taan Tai­deyh­dis­tys ry ripus­ti täl­lä ker­taa tai­de­näyt­te­lyn­sä Iin Nät­te­po­riin. Näyt­te­ly­ti­la ei tosin ole kovin suu­ri; pari­kym­men­tä teos­ta mah­tui vii­del­tä­tois­ta tai­tei­li­jal­ta.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus