Syk­syn yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set ovat läh­te­neet käyn­tiin suju­vas­ti Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Tämän syk­syn yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set käyn­nis­tyi­vät vii­me vii­kol­la tark­ko­jen koro­­na-ohjei­­den sii­vit­tä­mä­nä. Ran­ta­poh­jan alu­een lukioi­den reh­to­rit ker­to­vat, että kir­joi­tuk­set läh­ti­vät käyn­tiin suju­vas­ti, eikä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Joki­ran­nan kou­lun raken­nus­työt aika­tau­lus­saan

Joki­ran­nan kou­lun raken­nus­työt Kii­min­gis­sä suju­vat aika­tau­lun­sa mukai­ses­ti. Kou­lu val­mis­tuu tämän vuo­den jou­lu­kuus­sa. Vii­me viik­koi­na ton­til­la on teh­ty muun muas­sa vihe­ris­tu­tuk­sia,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Van­hus­ten­vii­kon tapah­tu­mat perut­tiin Iis­sä

Van­hus­ten­vii­kon tapah­tu­mat on perut­tu Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä 4.–11.10. Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä on perin­tei­ses­ti jär­jes­tet­ty van­hus­ten­vii­kol­la moni­puo­li­sia tapah­tu­mia. Täl­lä­kin ker­taa suun­ni­tel­mis­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli-Iin kou­lul­la hyvin­voin­ti­viik­ko

Yli-Iin kou­lul­la vie­te­tään jäl­leen perin­teis­tä hyvin­voin­ti­viik­koa, jon­ka aika­na kiin­ni­te­tään huo­mio­ta las­ten ja nuor­ten hyvin­voin­tiin moni­puo­li­ses­ti. Esil­le nos­te­taan muun muas­sa syö­mi­seen,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausAar­re Pauk­ke­ris­ta Illin vito­sen nuo­rin voit­ta­ja

Syk­sy näyt­ti voi­man­sa kesän Illin­juok­su­jen toi­sek­si vii­mei­ses­sä kisas­sa. Koil­lis­tor­mi oli edel­lis­päi­vä­nä tyh­jen­tä­nyt Perä­me­ren. Nah­ki­set pyö­ri­vät joki­suul­la neu­vot­to­ma­na, mihin nous­ta mata­la­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pin­ta-alo­jen ja tila­vuuk­sien mit­tai­lua kil­pai­lu­mie­lel­lä

Met­sä­no­mis­ta­jil­le suun­nat­tu kol­men met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sen väli­nen met­sä­tai­to­kil­pai­lu omaa Iis­sä, Yli-Iis­­sä ja Kui­va­nie­mel­lä pit­kät perin­teet. Tänä­kin vuon­na kil­pai­lu pys­tyt­tiin jär­jes­tä­mään, sen ajan­koh­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pois­sa sil­mis­tä, pois­sa huo­les­ta ja mie­les­tä?

Luon­to­ret­kil­lä tai mar­ja­reis­sul­la monet ovat tör­män­neet luon­nos­sa ikä­viin näkyi­hin. Met­säs­tä voi löy­tyä sin­ne hei­tet­ty­jä jäte­säk­ke­jä, tele­vi­sioi­ta ja mui­ta kodin­ko­nei­ta, ves­san­pönt­tö­jä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulun kau­pun­gin hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­nal­le

Oulun kau­pun­ki hakee 700 000 euron sääs­tö­jä ikäih­mis­ten hyvin­voin­ti­pal­ve­luis­ta tämän ja ensi vuo­den aika­na. Kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti asias­ta 31.8.2020. Sääs­tö­jä hae­taan muun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus