Poh­jois-Poh­jan­maal­le laa­di­taan maa­kun­ta­lii­ton joh­dol­la toi­pu­mis­suun­ni­tel­maa talou­den elpy­mi­sek­si

Poh­­jois-Poh­­jan­­maal­­la val­mis­tel­laan toi­men­pi­de­suun­ni­tel­maa koro­na­krii­sin talou­del­lis­ten vai­ku­tus­ten jäl­ki­hoi­toon. Suun­ni­tel­ma kes­kit­tyy alu­eel­lis­ten toi­men­pi­tei­den kokoa­mi­seen. Toi­men­pi­teet tulee suun­ni­tel­mien mukaan pys­tyä käyn­nis­tä­mään lop­pu­vuo­den 2020…

Lue lisää