Har­taus: Vyö­tä minut

Eräs aika taval­li­nen vaa­te­kap­pa­le on yllät­tä­vän puhut­te­le­va. Ja jopa hen­gel­li­nen. Se löy­tyy lähes kai­kil­ta vaa­te­kaa­pis­ta. Vyön tar­koi­tus on yksin­ker­tai­nen; sil­lä…


Iin kan­sa­lais­opis­tos­sa aiem­paa enem­män etä­kurs­se­ja

Kuu­kausi sit­ten Iin kan­sa­lais­opis­ton ja tai­de­kou­lun uute­na reh­to­ri­na aloit­ta­nut Jaa­na Soro­nen on saa­nut ensim­mäi­si­nä teh­tä­vi­nään jär­jes­tel­lä koro­naan liit­ty­viä asioi­ta. – Opis­to­kausi.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sävel­lys­pro­jek­tis­ta syn­tyi levy

Laki­mies ja muusik­ko Mark­ku Kos­ke­la on saa­nut pää­tök­seen­sä sävel­lys­pro­jek­tin­sa. Hänen sävel­tä­män­sä, Jere Tuli­ran­nan (pia­no) ja Oska­ri Elo­maan (sel­lo) tul­kit­se­mat kap­pa­leet.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ensim­mäi­set tai­de­kum­mit on valit­tu

Läh­de! Tai­tees­ta osal­li­suut­ta -hank­keen ensim­mäi­si­nä tai­de­kum­mei­na aloit­ta­vat kuva­tai­tei­li­ja Marian­ne Luk­ka­ri­nen, muusik­ko Osmo Hako­sa­lo sekä kuva- ja media­tai­tei­li­ja Tuo­mo Kan­gas­maa. Tai­de­kum­mien.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Rakas­tan sinua, elä­mä ja kylä­kou­lu

Ran­ta­poh­jas­ta 24.1.1980: Jos­kus 30–40-luvulla Oulus­sa eräs her­ra oli osta­nut auton, joka vei­vil­lä vään­net­tiin käyn­tiin. Kun her­ra kumar­tui vei­viä vään­tä­mään hänen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus