Kur­jat kur­jet pot­tu­var­kais­sa

Aina­kin Olha­va­jo­ki­var­res­sa ja Oijär­ven ympä­ris­tös­sä ovat kur­jet opas­tu­neet ruo­kai­le­maan peru­na­mail­le, mikä on monel­le koti­tar­pee­seen peru­naa vil­je­le­väl­le tul­lut yllä­tyk­se­nä. Heti kun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIllin­saa­res­sa jär­jes­te­tään fris­bee­gol­fin kar­sin­ta­kil­pai­lut

Iin Illin­saa­ri täyt­tyy tule­va­na vii­kon­lop­pu­na fris­bee­gol­faa­jis­ta, kun saa­res­sa jär­jes­te­tään kak­si­päi­väi­nen fris­bee­gol­fin ama­töö­rien SM-kar­­sin­­ta­­kil­­pai­­lu. Kil­pai­lun­joh­ta­ja Pasi Kerk­kä­nen ker­toi alku­vii­kos­ta, että kil­pai­luun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rant­sik­ka: Iin nuo­ri­so­pal­ve­lui­den toi­min­nas­sa kesä­poik­keuk­sia — etsi­vät aut­ta­vat läpi kesän, nuok­ka­rit avau­tu­vat syk­syn alus­sa

Iin nuo­ri­so­toi­men kesä poik­ke­aa joil­tain osin tal­ven tapah­tu­mis­ta. Iin nuo­ri­so­toi­men etsi­vä nuo­ri­so­työn­te­ki­jä Sara Haka­la ker­too, että kesä­kuu­kausis­ta hei­nä­kuu on sel­keäs­ti.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus