Teks­ta­rit

Iin kun­ta sat­saa vain ilmas­ton­muu­tok­seen ja tuu­li­myl­ly­vou­ho­tuk­seen. Laki­sää­tei­set pal­ve­lut ovat retu­pe­räl­lä. Esi­mer­kik­si lap­si­per­hei­siin ei saa apua, vaik­ka kuin­ka pyy­tää. Lähel­tä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Hau­to­jen kevät­hoi­to myö­häs­sä vii­väs­ty­neen kevään ja koro­na­mää­räys­ten vuok­si

Oulun ev.lut. seu­ra­kun­tien hau­taus­mai­den kevät­työt ja kiin­teis­tö­jen piha-aluei­­den sii­vouk­set ovat käyn­nis­sä. Hoi­to­työt on aloi­tet­tu yleis­sii­vouk­sel­la ja kuk­ka­paik­ko­jen kun­nos­tus­töil­lä ja istu­tuk­set.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausAnt­ti Hut­tu-Hil­tu­nen ero­aa sai­raan­hoi­to­pii­rin hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jan teh­tä­väs­tä

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja, yli­kii­min­ki­läi­nen Ant­ti Hut­­tu-Hil­­tu­­nen on päät­tä­nyt pyy­tää eroa puheen­joh­ta­jan teh­tä­väs­tä. Hän ilmoit­taa asias­ta leh­dis­töl­le sekä sai­raan­hoi­to­pii­rin hal­li­tuk­sel­le…


Vesi kor­keal­la, mut­ta ei ennä­tys­lu­ke­mis­sa

Vaik­ka Oijär­ven veden­kor­keus ei ennus­tet­tui­hin ennä­tys­lu­ke­miin yltä­nyt­kään, oli­vat vene­sa­ta­man alue sekä jär­ven ympä­ris­tö ala­vim­mil­ta osil­taan laa­jal­ti veden val­las­sa lop­pu­vii­kol­la. Kor­keim­mil­laan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus