Lap­sel­la on oikeus ilmai­suun – Simp­pu­lan­kar­ta­non avoi­mes­sa päi­vä­ko­dis­sa las­ten tai­det­ta esi­tel­tiin van­hem­mil­le

Hau­ki­pu­taal­la on ollut avoin­ta var­hais­kas­va­tus­ta jo vuo­des­ta 1996 saak­ka. Simp­pu­lan­kar­ta­non iha­nas­sa van­has­sa raken­nuk­ses­sa se on toi­mi­nut usei­ta vuo­sia. Avoin päi­vä­ko­ti.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hiki­hiih­dos­sa nau­tit­tiin hyvis­tä olo­suh­teis­ta

Perin­tei­nen 51. Hiki­hiih­to siva­koi­tiin hyvis­sä olo­suh­teis­sa lau­an­tai­na. Lumi­ti­lan­teen vuok­si hiih­to siir­ret­tiin Yli­kii­min­gin kou­lu­kes­kuk­ses­ta Pyl­kö­na­hol­le, jos­sa ylei­sön oli help­po seu­ra­ta hiih­tä­jien.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


“Muis­te­lu ei ole sota­kiih­koi­lua vaan kii­tos­ta”

Tal­vi­so­dan syi­tä ja tapah­tu­mia sekä eten­kin sen päät­ty­mis­tä ker­rat­tiin Yli-Iis­­sä jär­jes­te­tys­sä muis­toil­las­sa, jon­ka aluk­si las­ket­tiin sep­pe­le san­ka­ri­vai­na­jien muis­to­mer­kil­le. Yli-Iin san­ka­ri­hau­dois­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIin kou­lun korea­lais­vie­rais­ta nousi kohu

Iis­sä Mic­ro­po­lik­sen vie­raa­na vii­me vii­kol­la ollut ete­lä­ko­rea­lais­ryh­mä on aiheut­ta­nut häm­min­kiä ja huol­ta. Vie­rai­li­jat oli­vat Iis­sä kat­so­mas­sa kuvaus­paik­ko­ja myö­hem­min Iis­tä teh­tä­vää.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tan­ja Hii­va­la par­tu­ri­na unel­ma-amma­tis­saan

Tan­ja Hii­va­la on perus­ta­nut koti­kun­taan­sa Iihin Par­tu­ri Iijon. – Tämä oli unel­­ma-ammat­­ti­­ni jo kou­luai­koi­na. Ylä­as­teen jäl­keen yhteis­haus­sa oli­sin pääs­syt par­­tu­­ri-kam­­paa­­ja­­lin­­jal­­le.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHiki­hiih­dos­sa nau­tit­tiin hyvis­tä olo­suh­teis­ta

Perin­tei­nen 51. Hiki­hiih­to siva­koi­tiin hyvis­sä olo­suh­teis­sa lau­an­tai­na. Lumi­ti­lan­teen vuok­si hiih­to siir­ret­tiin Yli­kii­min­gin kou­lu­kes­kuk­ses­ta Pyl­kö­na­hol­le, jos­sa ylei­sön oli help­po seu­ra­ta hiih­tä­jien.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hyvin­voin­ti­päi­vä koko­si ajan­koh­tai­sia asioi­ta senio­reil­le

Ajan­koh­tais­ta asi­aa senio­ri­tee­mal­la oli tar­jol­la Hau­ki­pu­taal­la jär­jes­te­tys­sä hyvin­voin­ti­päi­väs­sä. Hau­ki­pu­taan elä­ke­läis­jär­jes­tö­jen vir­kis­tys­toi­mi­kun­nan jär­jes­tä­mään hyvin­voin­ti­päi­vään osal­lis­tui tois­ta­sa­taa senio­ria.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Talent-Matil­da haa­vei­lee levyt­tä­mi­ses­tä

13-vuo­­tias iiläi­nen Matil­da Boström näh­tiin hel­mi­kuus­sa Talent-Suo­­mi -ohjel­mas­sa lau­la­mas­sa ja soit­ta­mas­sa pia­nol­la itse teke­män­sä kap­pa­leen Katoa­vaa. Matil­da pää­tyi ohjel­maan näh­ty­ään.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus