Kol­mas Hei­nä­hat­tu ja Vilt­ti­tos­su -elo­ku­va antaa lap­si­näyt­te­li­jöil­le tilaa

Hei­nä­hat­tu ja Vilt­ti­tos­su ovat kir­jai­li­ja­si­sa­rus­ten Sinik­ka ja Tii­na Nopo­lan luo­ma las­ten­kir­ja­sar­ja. Elo­ku­via kir­jois­ta on teh­ty tähän men­nes­sä kak­si: Hei­nä­hat­tu ja Vilt­ti­tos­su vuon­na 2002 sekä Hei­nä­hat­tu, Vilt­ti­tos­su ja Ruben­sin vel­jek­set vuon­na 2017. Nyt elo­ku­va­teat­te­rei­hin saa­puu sar­jan tuo­rein osa Hei­nä­hat­tu, Vilt­ti­tos­su ja ärhäk­kä kou­lu­lai­nen.

Lue lisää

Opin­to- ja ura­pol­ku­ja hae­taan yhdes­sä

Miten löy­dän oikean väy­län opin­tou­ral­le ja työ­elä­mään? Ryh­tyi­sin­kö yrit­tä­jäk­si? Näi­hin kysy­myk­siin sai ohjaus­ta ja vas­tauk­sia OSAO:n Hau­ki­pu­taan yksi­kös­sä eilen jär­jes­te­tyil­lä…


Mir­ja Veh­ka­pe­rä on kiin­nos­tu­nut kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­juu­des­ta

Hau­ki­pu­taa­lai­sen kon­ka­ri­po­lii­tik­ko Mir­ja Veh­ka­pe­rän nimi nos­tet­tiin Kale­vas­sa esil­le kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen nykyi­sen puheen­joh­ta­jan Kyös­ti Oika­ri­sen eros­ta uuti­soi­taes­sa. Kes­kus­tan vuon­na 1953 syn­ty­nyt Oika­ri­nen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMuis­to­kir­joi­tus: Mar­ken muis­tol­le

Mar­get Met­to­vaa­ra syn­tyi hel­mi­kui­se­na päi­vä­nä vuon­na 1953 Ant­ti ja Eini Kui­va­lan per­hee­seen Hau­ki­pu­taan Joki­ky­lään. Hän­tä alet­tiin kut­sua Mar­kek­si. Mar­ke kas­voi.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKii­min­gin Nyrk­kei­ly­ker­hol­la taas kul­ta­juh­lat

Kii­min­gin nyrk­kei­ly­ker­hon nyrk­kei­li­jät esiin­tyi­vät näyt­tä­väs­ti Lah­des­sa, jos­sa men­nee­nä vii­kon­lop­pu­na nyrk­keil­tiin Suo­men par­haim­pien junio­rei­den avoin TUL-tur­naus. Alun perin Kii­min­gin nyrk­kei­ly­ker­hon jouk­ku­ee­seen piti kuu­lua nel­jä kil­pai­li­jaa, mut­ta sai­ras­pe­ti vei Alek­si Guz­ma­nis­ta voi­ton. Tur­nauk­seen läh­ti­vät


Nuo­rit­tal­la ja Yli-Iis­sä poro­ki­sat

Tule­va­na lau­an­tai­na 15.2. Yli­kii­min­gin Nuo­rit­tal­la käy­dään poro­ki­sat. Erk­ki Päh­ti­län muis­toa­joi­na ajet­ta­vaan kil­pai­luun on ilmoit­tau­tu­nut hui­keat 111 poroa. Tapah­tu­ma alkaa kel­lo…Äänes­tys käyn­nis­sä

Ran­ta­poh­jas­ta 29.5.1980. Oli meneil­lään sota­har­joi­tuk­set ja erääl­lä sota­po­jal­la oli rat­ken­nut housuis­ta taka­puo­li. Ken­raa­li­ma­ju­ri tuli teke­mään tar­kas­tus­ta ja sota­poi­ka peit­te­li kädel­lään.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus