Yli-iiläi­set eivät enää suos­tu ole­maan kau­pun­gin heit­to­pus­si­na – Pal­ve­lui­den supis­ta­mis­esi­tyk­set sai­vat asuk­kaat kiu­kus­tu­maan

Yli-Iin asu­ka­sil­las­sa esi­tel­tiin alu­een oma visio, jol­la kur­ko­tel­laan posi­tii­vi­sin mie­lin tule­vaa koh­ti. Pääl­lim­mäi­se­nä tun­tee­na illas­sa oli kui­ten­kin suo­ra­nai­nen kiuk­ku ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKor­jauk­sia

Tors­tai­na 6.2.2020 Ran­ta­poh­jas­sa jul­kais­tiin Van­han kuvan ker­to­maa -kuva. Kuvan alla teks­tis­sä oli vir­he. Kuvan lähet­tä­jän suku­ni­mi on Meriö. Tiis­tai­na 4.2.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


PUE235- perin­tei­sen tuot­teen puo­les­ta, vel­jek­set kun­nioit­ta­vat perin­teis­tä uuti­soin­tia vaa­te­mal­lis­ton­sa kaut­ta

Tomi, Tero ja Mika Väi­sä­nen ovat Hau­ki­pu­taal­ta kotoi­sin ole­va vel­jes­kol­mik­ko, joka on onnis­tu­nut luo­maan jotain hei­tä itse­ään innos­ta­vaa ja työl­lis­tä­vää.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus