Pika­kas­sat tule­vat myös pie­nem­piin myy­mä­löi­hin – Kii­min­gin S-mar­ke­tiin pika­kas­sat hel­pot­ta­maan ruuh­ka­huip­pu­ja

Kii­min­gin S-mar­­ke­­tiin asen­net­tiin tam­mi­kuun lop­pu­puo­lel­la kol­me pika­kas­saa tasoit­ta­maan pahim­pia ruuh­ka­huip­pu­ja. Ne ovat koko Ran­ta­poh­jan alu­een ensim­mäi­set pika­kas­sat eli itse­pal­ve­lu­kas­sat.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jark­ko Vii­na­mäel­tä soo­lo­le­vy

Iiläis­läh­töi­nen musii­kin ammat­ti­lai­nen Jark­ko Vii­na­mä­ki on jul­kais­sut ensim­mäi­sen soo­lo­le­vyn­sä. Muusik­ko ja musii­kin tuot­ta­ja Vii­na­mä­ki työs­ken­te­lee enim­mäk­seen tuo­tan­to­jen, ääni­tys­ten, mik­sauk­sien ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sotai­sat säkeet teki­vät Rune­ber­gis­tä kan­sal­lis­ru­noi­li­jan

Hel­mi­kuun 5. päi­vä vie­te­tään Johan Lud­vig Rune­ber­gin (1804–1877) syn­ty­män vuo­si­päi­vää. Suo­men­ruot­sa­lais­ta Rune­ber­gia on 1800-luvun lop­pu­puo­lel­ta saak­ka pidet­ty maam­me viral­li­se­na “kan­sal­lis­ru­noi­li­ja­na”.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMin­na Ryti­sa­lon ja Rou­va C:n jäl­jil­lä

Kun luki­jan käsis­sä on fik­tii­vi­nen elä­mä­ker­ta, ensim­mäi­sek­si mie­leen nousee kysy­mys, mikä täs­tä on tot­ta, mikä tari­naa. Kir­jai­li­ja ja äidin­kie­len­opet­ta­ja Min­na.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sila­kan pyyn­ti ja syö­mi­nen on eko­te­ko

Punai­sen lihan syön­nin vähen­ty­mi­nen ja lähi­ruo­an mer­ki­tys ovat paran­ta­neet sila­kan arvos­tus­ta ruo­ka­pöy­dis­sä. Silak­kaa halu­taan­kin nyt jalos­taa moni­puo­li­sem­paan käyt­töön. Sila­kan­pyyn­nin tule­vai­suus.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus