Pika­kas­sat tule­vat myös pie­nem­piin myy­mä­löi­hin – Kii­min­gin S-mar­ke­tiin pika­kas­sat hel­pot­ta­maan ruuh­ka­huip­pu­ja

Kii­min­gin S-mar­­ke­­tiin asen­net­tiin tam­mi­kuun lop­pu­puo­lel­la kol­me pika­kas­saa tasoit­ta­maan pahim­pia ruuh­ka­huip­pu­ja. Ne ovat koko Ran­ta­poh­jan alu­een ensim­mäi­set pika­kas­sat eli itse­pal­ve­lu­kas­sat.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jark­ko Vii­na­mäel­tä soo­lo­le­vy

Iiläis­läh­töi­nen musii­kin ammat­ti­lai­nen Jark­ko Vii­na­mä­ki on jul­kais­sut ensim­mäi­sen soo­lo­le­vyn­sä. Muusik­ko ja musii­kin tuot­ta­ja Vii­na­mä­ki työs­ken­te­lee enim­mäk­seen tuo­tan­to­jen, ääni­tys­ten, mik­sauk­sien ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Sotai­sat säkeet teki­vät Rune­ber­gis­tä kan­sal­lis­ru­noi­li­jan

Hel­mi­kuun 5. päi­vä vie­te­tään Johan Lud­vig Rune­ber­gin (1804–1877) syn­ty­män vuo­si­päi­vää. Suo­men­ruot­sa­lais­ta Rune­ber­gia on 1800-luvun lop­pu­puo­lel­ta saak­ka pidet­ty maam­me viral­li­se­na “kan­sal­lis­ru­noi­li­ja­na”.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ava­ruus tutuk­si oppi­lail­le ja van­hem­mil­le

Kii­min­ki­joen kou­lun 5cd-luo­­kan oppi­laat tutus­tui­vat ava­ruu­teen monia­lai­se­na oppi­mis­ko­ko­nai­suu­te­na (MOK). Jak­son aika­na yhdis­tyi­vät äidin­kie­len, mate­ma­tii­kan, kuva­tai­tei­den, englan­nin, his­to­rian ja ympä­ris­tö­tie­don oppi­si­säl­löt.…