Pai­kal­lis­his­to­ri­aa ja suvun tari­naa yksis­sä kan­sis­sa – Lea Pie­ti­län omae­lä­män­ker­ral­li­sen teok­sen jul­kai­sua juh­lit­tiin Kii­min­gis­sä

Tun­tei­ta täyn­nä oli Kii­min­gin seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa jär­jes­tet­ty Lea (o.s Talon­poi­ka, s. 1931) ja Vil­le Pie­ti­län Vil­len ja Lean tari­nat osa 2. Yhtei­set vuo­det –teok­sen jul­kai­su­ti­lai­suus. Tilai­suu­teen oli kokoon­tu­nut suu­ri jouk­ko muun muas­sa Kii­min­gin kes­ki­kou­lun ensim­mäi­se­nä reh­to­ri­na tun­ne­tun Pie­ti­län ystä­viä, suku­lai­sia ja enti­siä oppi­lai­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Avan­to uima­reil­le on val­mis

Yli-iiläis­­ten kan­sa­lai­sak­tii­vi­suu­den sym­bo­li, oma avan­to­ui­ma­paik­ka Ahven­nie­men möl­jäl­lä, on jäl­leen avat­tu. Uima­ko­pin avai­mia saa tois­tai­sek­si käyt­töön kym­me­nen euron kausi­mak­sua vas­taan Juha…


Toi­mit­ta­jal­ta: Fred­die tai­taa yrit­tää pui­jaus­ta

Kas vain. Islan­ti­lai­sek­si tun­nus­tau­tu­va her­ra Fred­die Blay on lähet­tä­nyt minul­le säh­kö­pos­tia. Avoi­mes­ti hän ker­too työs­ken­te­le­vän­sä togo­lai­ses­sa UTB-pan­kis­sa Lomen kau­pun­gis­sa. Mr Fred­die Blay ker­toi­lee, että hänen kuol­leel­la asiak­kaal­laan oli­si sama suku­ni­mi kuin mei­kä­läi­sel­lä.