Kou­lu­mat­kaa tur­vaa­mas­sa

Kou­lu alkoi Ran­ta­poh­jan alu­een kou­luis­sa tors­tai­na. Pien­ten kou­lu­lais­ten kou­lu­mat­kaa oli monel­la kou­lul­la tur­vaa­mas­sa vapaa­eh­toi­sa aikui­sia. Myös polii­si val­voo tehos­te­tus­ti kou­lun alun lii­ken­net­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

642 läh­töä, 701 tun­tia, 10 004 kilo­met­riä –70-vuo­tis­lah­ja hurah­dut­ti maas­to­pyö­räi­lyyn

Hau­ki­pu­taa­lai­sen Eli­na Paa­son lap­set miet­ti­vät kol­me vuot­ta sit­ten, mitä ostaa äidil­le 70-vuo­tis­lah­jak­si.– Aluk­si mie­tim­me äidil­le näi­tä perin­tei­siä kul­ta­ran­nek­kei­ta ja kiik­ku­tuo­le­ja. Sit­ten muis­tim­me hänen puhu­neen läs­ki­pyö­räs­tä. Sii­nä oli­kin sit­ten lah­ja, joka kop­sah­ti ja syväl­le, ker­too Ant­ti Paa­so.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Raha­pe­lit viik­ko 32

Lot­to: 7, 13, 21, 23, 25, 29, 39 . Lisä­nu­me­ro: 17. Plus­nu­me­ro: 11. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl, 6+1 oikein 2 kpl, 6 oikein 2 503,88 e, 5 oikein 50,33 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2 e, 3 oikein — e.

Viking Lot­to: 11, 12, 13, 18, 26, 45. Viking­nu­me­ro: 1. Plus­nu­me­ro: 25. Voi­ton­ja­ko: 6 oikein -, 6+0 oikein 3 kpl 80 800,00 e, 5+1 oikein 2 kpl 16 330,56 e, 5 oikein 753,71 e, 4+1 oikein 54,40e, 4 oikein 20,99 e, 3+1 oikein 8,23 e, 3 oikein 3,56 e, 2 oikein — e.

Euro­jack­pot: 2, 4, 20, 21, 49. Täh­ti­nu­me­rot: 9, 10. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein — kpl, 5+1 oikein 2 kpl 1 157 539,00 e, 5 oikein 102 135,70 e, 4+2 oikein 5 447,20 e, 4+1 oikein 290,40 e, 4 oikein 112,00 e, 3+2 oikein 81,60 e, 2+2 oikein 27,40 e, 3+1 oikein 21,70 e, 3 oikein 15,00 e, 1+2 oikein 12,90 e, 2+1 oikein 9,30 e.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 9 9 4 0 2 6 3 . Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 6 7 9 1 0 9 9. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 3 4 1 3 4 8 1 . Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Vakio­veik­kaus: X1X 212 1X1 11XX Voi­ton­ja­ko: 13 oikein 3 kpl 104 724,68 e, 12 oikein 1 360,06 e, 11 oikein 76,07 e, 10 oikein 17,50 e.


Iin kan­sa­lais­opis­tos­sa pal­jon van­haa, sopi­vas­ti uut­ta – Tavoit­tee­na tar­jo­ta kai­kil­le jotain

Iin kan­sa­lais­opis­ton ja tai­de­kou­lun luku­vuo­si 2019–20 pitää sisäl­lään pal­jon van­haa hyväk­si havait­tua ope­tus­ta ja sopi­vas­ti uut­ta.– Ei ole mitään syy­tä muut­taa van­haa hyväk­si havait­tua toi­min­taa, jota ihmi­set odot­ta­vat. Nii­den lisäk­si koi­te­taan kui­ten­kin hakea uusia jut­tu­ja, ker­too Iin kan­sa­lais­opis­ton reh­to­ri Jan­ne Puo­li­tai­val.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kesus­te­lem­me: Iin kou­lu­kyy­deis­tä

Iin Hami­nan kou­lun reh­to­ri tie­dot­ti tiis­tai-ilta­na 6.8.2019 Wil­ma-pal­ve­lus­sa, että ala-astei­käis­ten kou­lu­kul­je­tuk­siin tulee muu­tok­sia. Tähän saak­ka 2. — 3. -luok­ka­lai­set ovat saa­neet tak­si­kyy­din kou­luun, jos mat­kaa on ollut yli 3 kilometriä.Opetus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta on kokouk­ses­saan 28.2.2019 päät­tä­nyt, että nyt tämä raja nos­te­taan 2. ja 3. -luo­kan oppi­lai­den osin 5 kilo­met­riin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pis­teet mat­ka­si­vat Joen­suu­hun

Lau­an­tai­na 10.8 Hau­Pan nai­set pela­si­vat joen­suu­lais­ta FC Hert­taa vas­taan Län­si­tuu­len teko­nur­mel­la. Pelis­tä odo­tet­tiin tiuk­kaa tais­te­lua pis­teis­tä, mut­ta pis­teet mat­ka­si­vat täl­lä ker­taa FC Her­tan muka­na Joen­suu­hun maa­lein 1–2.Huo­mat­ta­via yli­no­peuk­sia

Oulun polii­si­lai­tok­sen lii­ken­neyk­si­kön par­tiot jou­tui­vat sun­nun­tai­na 11.8. puut­tu­maan useam­paan huo­mat­ta­vaan yli­no­peu­teen val­ta­tie nel­jäl­lä Oulun poh­joi­sel­la alu­eel­la.