Kii­fys osak­si Coro­na­ri­aa

Coro­na­ria Fysio­te­ra­pia Oy on osta­nut Kii­fys Oy:n lii­ke­toi­min­nan. Noin 30 vuot­ta toi­mi­neel­la Kii­fy­sil­lä on toi­mi­paik­ko­ja Kii­min­gin lisäk­si Pudas­jär­vel­lä ja Jää­lis­sä, ja se tar­jo­aa eri­lai­sia fysio­te­ra­pia­pal­ve­lu­ja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Seik­kai­lu­pai­not­tei­nen päi­vä­ko­ti aloit­taa Iis­sä

Uusi päi­vä­ko­ti Tou­hu­la Har­jun­täh­ti aloit­taa toi­min­tan­sa Iis­sä tänään tors­tai­na. Har­jun­täh­den päi­vä­ko­ti on Iin Lies­har­jul­le val­mis­tu­nut luon­non­lä­hei­nen seik­kai­lu­päi­vä­ko­ti, joka tar­jo­aa var­hais­kas­va­tuk­sen lisäk­si myös esio­pe­tus­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHau­ki­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sel­le tilat

Oulun kau­pun­gin Yhtei­sö­toi­min­ta on vuo­kran­nut Hau­ki­pu­taan kir­jas­ton vie­res­tä tilat yhtei­söl­li­seen toi­min­taan 1. elo­kuu­ta alkaen Joke­lan­tie 1:stä. Tilat sijait­se­vat Hau­ki­pu­taan kir­jas­toa vas­ta­pää­tä.

Piip­pu­rock kas­voi kak­si­päi­väi­sek­si

Iin his­to­rian kuu­den­nen Piip­pu­roc­kin jär­jes­te­lyt ovat olleet koko vii­kon kovas­sa vauh­dis­sa. Ensim­mäi­set kuor­mat on vas­taa­no­tet­tu jo alku­vii­kos­ta tiis­tai­na, ja tapah­tu­ma-alu­een oli­si tar­koi­tus olla vii­meis­tä vail­le val­mii­na jo tänään tors­tai­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausOok­ko nää kuul­lu: Pol­ku­pyö­riä Kui­va­nie­men kir­jas­tos­ta

Ran­ta­poh­jas­ta 30.8.1979: Ker­ran eräs van­ha mum­mo kat­se­li pel­lon lai­das­sa, kun leik­kuu­pui­mu­ri leik­ka­si ja pui vil­jaa. Aikan­sa mum­mo kat­se­li ja lopuk­si lausah­ti, että on ne ajat muut­tu­neet. Ennen vil­ja vie­tiin rii­heen pui­ta­vak­si ja nyt tuo­daan rii­hi pel­lol­le vil­jaa puimaan.A.N. Yli-Olha­va