Seik­kai­lu­pai­not­tei­nen päi­vä­ko­ti aloit­taa Iis­sä

Uusi päi­vä­ko­ti Tou­hu­la Har­jun­täh­ti aloit­taa toi­min­tan­sa Iis­sä tänään tors­tai­na. Har­jun­täh­den päi­vä­ko­ti on Iin Lies­har­jul­le val­mis­tu­nut luon­non­lä­hei­nen seik­kai­lu­päi­vä­ko­ti, joka tar­jo­aa var­hais­kas­va­tuk­sen lisäk­si myös esio­pe­tus­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää
Piip­pu­rock kas­voi kak­si­päi­väi­sek­si

Iin his­to­rian kuu­den­nen Piip­pu­roc­kin jär­jes­te­lyt ovat olleet koko vii­kon kovas­sa vauh­dis­sa. Ensim­mäi­set kuor­mat on vas­taa­no­tet­tu jo alku­vii­kos­ta tiis­tai­na, ja tapah­tu­ma-alu­een oli­si tar­koi­tus olla vii­meis­tä vail­le val­mii­na jo tänään tors­tai­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toi­mit­ta­jal­ta: Uusia alku­ja

Elo­kui­si­na aamui­na ilmas­sa alkaa olla kou­lu­aa­mun tun­tua. Ensi vii­kol­la on taas aika kiin­nit­tää eri­tyi­nen huo­mio pie­niin kul­ki­joi­hin lii­ken­tees­sä. Pie­net kou­lu­tai­pa­leen­sa aloit­ta­vat eivät aina muis­ta van­haa lii­ken­neo­pe­tus­ta “kat­so ensin vasem­paan, sit­ten kat­se oike­aan ja vie­lä ker­ran vasem­paan”.


Jää­kie­kon MM-kul­ta­mi­ta­lis­ti Niko Mik­ko­la naut­tii kesäs­tä

Tuo­re jää­kie­kon MM-kul­ta­mi­ta­lis­ti Niko Mik­ko­la viet­tää ansait­tua kesä­lo­maa koti­seu­dul­laan. Tree­nien lomas­sa hän leväh­te­lee ja yrit­tää saa­da aja­tuk­sia muu­al­le­kin kuin jää­kiek­koon. Kii­min­gin Kiek­ko-Poi­kien kas­va­til­le kuu­luu kai­kin puo­lin hyvää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kai­sa odot­taa jo kou­lun alka­mis­ta

Yli­kii­min­gin kou­lus­sa, Yli­kii­min­gin ja Vesa­lan yksi­köis­sä, kou­lun aloit­taa tänä syk­sy­nä 72 eka­luok­ka­lais­ta. Yksi heis­tä on Kai­sa Vim­pa­ri, joka muut­ti kesäl­lä per­hei­neen Van­taan Tik­ku­ri­las­ta Yli­kii­min­kiin. Uusi kou­lu ja ensim­mäi­nen luok­ka eivät suu­rem­min jän­ni­tä rei­pas­ta Kai­saa, joka odot­taa jo kovas­ti vii­kon pääs­tä alka­vaa kou­lu­vuot­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus