Sil­mät auki avul­le ja tuelle

Monet nuoret kohtaavat elämässään ongelmia, joihin on hyvä saada apua. Kuvan lähde: askelterveyteen.comMonet nuoret kohtaavat elämässään ongelmia, joihin on hyvä saada apua. Kuvan lähde: askelterveyteen.com

Netis­tä löy­tyy lukui­sia sivus­to­ja, jot­ka tuot­ta­vat nuo­rel­le hupia ja viih­det­tä vapaa-aikaan. Usein kui­ten­kin jää huo­maa­mat­ta net­ti­si­vut, jois­ta on hyö­tyä nuo­ren hyvin­voin­tiin, per­he­suh­tei­siin ja oman itsen­sä löy­tä­mi­seen. — www.vaestoliitto.fi : Väes­tö­lii­ton nuor­ten osuu­des­ta löy­tyy run­saas­ti tie­toa ja pal­ve­lui­ta liit­tyen mur­ro­si­kään, hyvin­voin­tiin sekä ihmis­suh­tei­siin. — www.nuortennetti.fi : Nuor­ten­ne­tis­tä nuo­ri voi etsiä tie­toa ihmis­suh­teis­ta, sek­su­aa­li­suu­des­ta sekä kas­vus­ta kohti… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus