Olet­ko miet­ti­nyt hamsteria?

Hamsteri on mukava lemmikki, jonka käsittely pitää mielellään aloittaa, kun se on pieni.Hamsteri on mukava lemmikki, jonka käsittely pitää mielellään aloittaa, kun se on pieni.

Hams­te­rin käsit­te­lys­sä ei ole mikään kii­re, mut­ta aloi­ta mie­lel­lään käsit­te­ly kun hams­te­ri on pie­ni. Kun aloi­tat käsit­te­lyn kos­ke­ta ensin hams­te­ria joka päi­vä ker­ran. Kun hams­te­ri tot­tuu sili­tyk­seen totu­ta hänet seu­raa­vak­si nos­toon. Pal­kit­se hams­te­ria nos­ton jäl­keen, esim her­kuil­la. Kun hams­te­ri tot­tuu nos­toon totu­ta hänet seu­raa­vak­si käteen.

Hoi­to-ohjei­ta

• Veden vaih­to joka päi­vä tai joka toi­nen päivä.

• 3 tl ruokaa.

• Hams­te­ri tar­vit­see virikkeitä .

• Totu­ta hams­te­ri sili­tyk­seen ennen kuin aloi­tat käsittelyn.

• Pesu­hiek­ka on hyväk­si hamsterille.

• Tar­joa hams­te­ril­le tur­val­li­nen koti.

Tar­vik­keet

• Juok­su­pyö­rä.

• Sopi­van­ko­koi­nen mökki.

• Pii­lo­paik­ko­ja.

• Virik­kei­tä.

• Tot­ta­kai juomakippo/ juo­ma­pul­lo ja ruokakippo.

• Tun­ne­lei­ta.

Nea ja Matilda

Jut­tu jul­kais­taan osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä yhteistyötä