Vuo­den yri­tys oli heräteostos

Liikenneasema Neste Nelosparkin kauppias Niina Haarala ja toimitusjohtaja Eija Södö iloitsevat Vuoden Yrittäjä -tittelistä. Kuivaniemen Yrittäjät ry:n ja Iin kunnan myöntämä tunnustus lämmittää yrittäjien arkea. Nelosparkki on nyt toiminut kolme vuotta nykyisessä kiinteistössä, jonka yritys rakensi tulipalossa tuhoutuneen kiinteistön tilalle. Palanut kiinteistö ehti olla toiminnassa vain kaksi ja puoli vuotta. Takana olevat koettelemukset eivät enää paina mieltä. – Kun tämä uusi kiinteistö saatiin pystyyn ja yritys toimintaan, se oli siinä, enkä ole asiaa sen jälkeen miettinyt, Eija Södö sanoo.Liikenneasema Neste Nelosparkin kauppias Niina Haarala (oik.) ja toimitusjohtaja Eija Södö iloitsevat Vuoden Yrittäjä -tittelistä. Kuivaniemen Yrittäjät ry:n ja Iin kunnan myöntämä tunnustus lämmittää yrittäjien arkea. Nelosparkki on nyt toiminut kolme vuotta nykyisessä kiinteistössä, jonka yritys rakensi tulipalossa tuhoutuneen kiinteistön tilalle. Palanut kiinteistö ehti olla toiminnassa vain kaksi ja puoli vuotta. Takana olevat koettelemukset eivät enää paina mieltä. – Kun tämä uusi kiinteistö saatiin pystyyn ja yritys toimintaan, se oli siinä, enkä ole asiaa sen jälkeen miettinyt, Eija Södö sanoo.

Kui­va­nie­men Vuo­den Yri­tyk­se­nä pal­kit­tu Nes­te Nelos­park­ki oli alun perin paik­ka­kun­nal­le noin kuusi­kym­men­tä vuot­ta sit­ten perus­tet­tu Kesoil-huol­ta­mo. On oikeas­taan sat­tu­maa, että yri­tys on edel­leen toi­min­nas­sa. Kun Eija ja Veik­ko Södön lap­set alkoi­vat vart­tua ja läh­teä maa­il­mal­le, sanoi Eija yrit­tä­jä­mie­hel­leen, että hom­maa hänel­le­kin töi­tä. Sii­hen saak­ka Eija oli las­ten­hoi­don ohel­la teh­nyt mie­hen­sä raken­nus­yri­tyk­sen toi­mis­to­töi­tä ja työs­ken­nel­lyt vii­kon­lop­pui­sin huoltamolla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus