Vee­ran Puo­ti sai kyläkauppatuen

Veera Kuha palvelemassa Hannu Aholaa ja Marja Koppeloa. Veeran Puoti palvelee toistaiseksi torstaista sunnuntaihin. Keskitalvi on Oijärvellä kaupan hiljaisinta aikaa metsästyksen päätyttyä ja mökkiläisten siirryttyä talveksi pois kylältä.Veera Kuha palvelemassa Hannu Aholaa ja Marja Koppeloa. Veeran Puoti palvelee toistaiseksi torstaista sunnuntaihin. Keskitalvi on Oijärvellä kaupan hiljaisinta aikaa metsästyksen päätyttyä ja mökkiläisten siirryttyä talveksi pois kylältä.

Vuon­na 2019 ensim­mäis­tä ker­taa myön­ne­tyn kylä­kaup­pa­tuen toi­nen haku­kier­ros päät­tyi loka­kuun lopus­sa vii­me vuon­na, ja pää­tös tuen saa­jis­ta jul­kais­tiin vuo­den lopul­la. Poh­jois-Poh­jan­maal­la tukea saa kuusi­tois­ta kylä­kaup­paa, joi­den jouk­koon lukeu­tuu myös Oijär­vel­lä pal­ve­le­va Vee­ran Puoti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus