Tava­ra­nos­tal­gi­aa: C-kaset­ti tuo monia muis­to­ja mie­leen

C-kasetti on yhä toimiva tallennusväline.C-kasetti on yhä toimiva tallennusväline.

Vuon­na 1963 hol­lan­ti­lai­nen elekt­ro­niik­ka­val­mis­ta­ja Phi­lips kehit­ti mark­ki­noil­le c-kase­tin. Sen piti alun alkaen tal­len­taa lähin­nä puhet­ta, mut­ta sii­tä tuli­kin tär­keä musii­kin tal­len­nus­vä­li­ne. 1980-luku oli C-kaset­tien kul­ta-aikaa. Moni meis­tä muis­taa kuin­ka radios­ta ääni­tet­tiin lem­pi­musiik­kia kase­teil­le. Sil­loin ei hai­tan­nut, vaik­ka juon­ta­jan puhet­ta­kin tuli välil­lä musii­kin pääl­le, pää­asia oli saa­da kap­pa­leet tal­tioi­tua. Tei­peil­lä tukit­tiin pääl­lä ole­vat reiät, jos halut­tiin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus