Perin­tei­nen lohi­keit­to mais­tui koti­seu­tu­päi­vän juhlassa

Kuivaniemen kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Kauko Vakkala kertoili yleisölle myös kotiseutumuseon tämän kesän näyttelystä, joka pitää sisällään muun muassa vanhoja valokuvia Kuivaniemen kouluilta sekä museolle kootun suksinäyttelyn.Kuivaniemen kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Kauko Vakkala kertoili yleisölle myös kotiseutumuseon tämän kesän näyttelystä, joka pitää sisällään muun muassa vanhoja valokuvia Kuivaniemen kouluilta sekä museolle kootun suksinäyttelyn.

Koti­seu­tu­päi­vää vie­tet­tiin Kui­va­nie­mel­lä perin­tei­seen tapaan juma­lan­pal­ve­luk­sen ja sep­pe­leen­las­kun sekä nuo­ri­so­seu­ran­ta­lol­la pide­tyn pää­juh­lan mer­keis­sä. Päi­vän perin­tei­siin kuu­luu sekin, että pää­juh­lan aluk­si nau­ti­taan koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen aktii­vis­ten kok­kien val­mis­ta­ma lohi­keit­toa­te­ria, johon kalan oli lah­joit­ta­nut kalas­ta­ja Eero Vää­tä­jä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus