Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­ma edel­leen suljettuna

Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­man sul­kua on jäl­leen jat­ket­tu. Uusim­man pää­tök­sen mukaan se pide­tään sul­jet­tu­na 27.12. saakka. 

Toi­min­not kes­ki­te­tään Iin ter­veys­a­se­mal­le. Kui­va­nie­men asuk­kail­la on myös mah­dol­li­suus asioi­da Simon ter­veys­a­se­mal­la kysei­se­nä aikana.

Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­ma on ollut sul­jet­tu­na maa­lis­kuus­ta läh­tien. Sul­ku on teh­ty ter­vey­den­huol­lon voi­ma­va­ro­jen ja koro­na­vi­ruse­pi­de­mi­aan liit­ty­vien hoi­don jär­jes­te­ly­jen turvaamiseksi