Kui­va­nie­men Kie­va­ri astui uuteen aikaan

Sanna-Mari Sanaksenaho on Kuivaniemen Kievarin uusi yrittäjä.Sanna-Mari Sanaksenaho on Kuivaniemen Kievarin uusi yrittäjä.

Haa­ve omas­ta ravin­to­las­ta toteu­tui San­na-Mari Sanak­se­na­hol­le hei­nä­kuus­sa, kun hän ryh­tyi jat­ka­maan Kui­va­nie­men Kie­va­rin toimintaa. 

– Tulin tän­ne töi­hin vii­me hel­mi­kuus­sa. Sit­ten Rai­li ehdot­ti, että alkai­sin tähän yrit­tä­jäk­si. Asi­aa mie­tit­tyä­ni huo­ma­sin, että täs­sä­hän on hyvä tilai­suus toteut­taa haavettani. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus