“Kos­kaan ei tym­päs­syt läh­teä töihin”

Raili Suomela on iloinen, että uskalsi aikoinaan lähteä yrittäjäksi ja hän muistelee kaiholla kohtaamisia asiakkaiden kanssa. Kuva: Anu Kauppila.Raili Suomela on iloinen, että uskalsi aikoinaan lähteä yrittäjäksi ja hän muistelee kaiholla kohtaamisia asiakkaiden kanssa. Kuva: Anu Kauppila.

Vii­si vuo­si­kym­men­tä ravin­to­la-alal­la, jois­ta 35 vuot­ta Kui­va­nie­men Kie­va­ris­sa yrit­tä­jä­nä toi­mi­nut Rai­li Suo­me­la syn­tyi sun­nun­tai­na 9.7.1944 Oijär­vel­lä ja juh­lii ensi vii­kol­la 80-vuo­tis­päi­vään­sä. Rai­li ker­too työs­ken­nel­leen­sä ensin Osuus­kaup­pa Poh­jan­seu­dun Norp­pa-paa­ris­sa 15 vuot­ta, kun­nes tuli aika, että kaup­pa vaih­toi omistajaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus