His­to­rial­li­nen tul­va­syk­sy Kuivajoella

Sateinen syksy nostanut Kuivajoen vettä historiallisiin määriin. Paavo Sanaksenaho ei muista nähneensä tällaisia syyskuohuja kotikoskessaan vielä koskaan.

Perä­me­ren ran­ni­kol­la on tus­kai­tu run­sai­den satei­den ja kor­kei­den meri‑, jär­vi- ja joki­ve­sien kans­sa. Syk­sy kir­ja­taan ennä­tyk­sel­li­sen veti­sek­si myös Sanas­kos­ken ran­noil­la Kui­va­jo­ki­var­res­sa. Luo­la-aavan­tien var­res­sa asu­vien Paa­vo ja Tar­ja Sanak­se­na­hon piha­pii­ris­sä kor­va tavoit­taa ensim­mäi­se­nä kos­ken kuo­hun­nan, vaik­ka mat­kaa ran­taan on pari sataa met­riä. Sanas­kos­ken ran­nal­la tun­nel­ma on kuin kevät­tul­vien aikaan. Ran­ta­tör­mä on täl­lä koh­taa niin kor­kea, että… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus