Yrit­tä­jäyh­dis­tyk­set virit­te­le­vät yhteistyötä

Kii­min­gin Yrit­tä­jät ry ja Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jät ry etsi­vät yhteis­voi­min kei­no­ja yhdis­tys­ten­sä toi­min­nan elvyt­tä­mi­seen ja uusien jäsen­ten saa­mi­sek­si mukaan toi­min­taan. Nämä kak­si yhdis­tys­tä ovat myös lähes­ty­neet Iin Yrit­tä­jät ry:tä, jot­ta alu­een voi­ma­va­ro­ja saa­tai­siin yhdis­tet­tyä ja toi­min­taa voi­tai­siin kehit­tää yhteis­työs­sä yrit­tä­jien itsen­sä halua­maan suun­taan. Yhdis­tys­ten aktii­vi­set puheen­joh­ta­jat kii­min­ki­läi­nen Miik­ka Suti­nen ja hau­ki­pu­taa­lai­nen Tii­na Sota­nie­mi ker­toi­vat, että alueen… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus