Yli­ky­län kuu­des­luok­ka­lai­set palaa­vat takai­sin omal­le koululle

Ylikylän koululla pidetiin tilaisuus, jossa oli kyläläisiä ja valtuutettuja sekä virkamiesten edustaja keskustelemassa koulun lakkautusaikeista. Kyläläisten keskuudessa puheltiin, että eipä ne nytkään varmasti koulua lakkauta, kunhan jappasevat. Valtuutettu Mikko Kälkäjä kertoi kuvaa otettaessa, että hän istui noin 50 vuotta sitten koululaisena samaisessa luokassa osoittamassaan kohdassa.

Yli­ky­län kou­lun lak­kaut­ta­mis­pu­heet huvit­ta­vat ja rai­vos­tut­ta­vat kyläl­lä, mut­ta posi­tii­vi­sia­kin uuti­sia kuu­luu. Reh­to­ri Lea Asi­kai­nen ker­too, että ensi syk­sy­nä kuu­des­luok­ka­lai­set palaa­vat takai­sin omal­le kou­lul­le kah­dek­san vuo­den jäl­keen. Vii­des­luok­ka­lai­set tuli­vat takai­sin kir­kon­ky­läl­tä jo vuo­den 2014 syk­syl­lä. Vii­des- ja kuu­des­luok­ka­lai­set siir­ret­tiin syk­syl­lä 2010 Joki­ran­nan kou­lul­le, kos­ka oma kou­lu tuli täy­teen pie­nem­mis­tä oppi­lais­ta Tämä tar­koit­taa, että noin sata oppilasta… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus