Vie­ras­la­jit kuriin tor­jun­ta­tal­koil­la

Komealupiini lisättiin kesäkuun alussa haitallisten vieraslajien listalle.

Suo­men luon­toon levin­nei­tä kas­vi­vie­ras­la­je­ja pyri­tään tor­ju­maan nyt hana­kas­ti. Kesä­kuus­sa val­tio­neu­vos­to jul­kai­si oman ase­tuk­sen­sa vie­ras­la­jeis­ta aiheu­tu­vien ris­kien hal­lin­nas­ta, ja samaan aikaan hai­tal­lis­ten vie­ras­la­jien lis­tal­le pää­tyi­vät komea­lu­pii­ni ja kurt­tu­ruusu. Hai­tal­lis­ten vie­ras­la­jien luet­te­los­ta löy­ty­vät myös esi­mer­kik­si jät­ti­put­ki ja jät­ti­pal­sa­mi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus