Tule­vai­suu­den toi­vei­ta Ylikylästä

“Tahtoisin olla aikuisena Limingan palvelukodissa töissä. Haluaisin omistaa koiran ja asua omassa kodissa.“Tahtoisin olla aikuisena Limingan palvelukodissa töissä. Haluaisin omistaa koiran ja asua omassa kodissa.

Ykkös­kak­kos­ten kans­sa käsi­tel­tiin Yli­ky­län kou­lus­sa ihmi­sen elä­män­vai­hei­ta ja unel­moi­tiin aikuisuudesta.

“Haluai­sin olla iso­na eläin­lää­kä­ri. Haluan iso­na koi­ran. Asun iso­na kerrostalossa.”

“Haluan olla rau­hal­li­nen ja työ­läs kave­ri. Aikui­se­na myös aut­ta­vai­nen kave­ri. Haluan myös lemmikin.”

“Toi­voi­sin aikui­se­na kivan per­heen. Haluai­sin kivan työ­pai­kan. Haluai­sin kivan auton.”

“Aikui­se­na minul­la on vii­si kis­saa ja yksi koira.”

“Mää haluan men­nä kek­siin lau­lu­ja ja olla kilt­ti lap­sil­le. Mää vien ne las­ket­te­le­maan ja las­keen mäkeä.”

“Haluai­sin iso­na men­nä töi­hin lei­po­moon. Haluai­sin men­nä nai­mi­siin ja saa­da lapsia.”

“Minä aion muut­taa Man­tan kans­sa 6‑kerroksiseen taloon. Talos­sa on kun­to­huo­ne, ruo­ka­sa­li ja liu­ku­por­taat. Sit­ten isom­pa­na teen per­heen, jos­sa on kol­me las­ta. Sit­ten meen par­tu­riin töi­hin tai sai­raan­hoi­ta­jak­si. Voi­si kyl­lä men­nä töi­hin Nokialle.”

Jut­tu jul­kais­taan osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä yhteistyötä.