Täys­pit­kä Kii­min­ki­jo­ki­me­lon­ta melo­jien toiveissa

Yhdeksänvuotias Malla Mustakangas lähti äitinsä Anne Kynsilehdon kanssa ensimmäistä kertaa mukaan Kiiminkijokimelontaan. Tällä kertaa melonta starttasi Ylikiimingin Vengasrannalta ja päättyi Koiteliin. Jo pari vuotta melontaa harrastanut jääliläinen Malla oli tapahtuman nuorin meloja ja odotti pitkältä melonnalta eniten koskia. (Kuva: Teea Tunturi)Yhdeksänvuotias Malla Mustakangas lähti äitinsä Anne Kynsilehdon kanssa ensimmäistä kertaa mukaan Kiiminkijokimelontaan. Tällä kertaa melonta starttasi Ylikiimingin Vengasrannalta ja päättyi Koiteliin. Jo pari vuotta melontaa harrastanut jääliläinen Malla oli tapahtuman nuorin meloja ja odotti pitkältä melonnalta eniten koskia. (Kuva: Teea Tunturi)

Kii­min­ki­jo­ki­me­lon­nan juu­ret ovat 1980-luvul­ta, jol­loin koko 170 kilo­met­riä pit­kä Kii­min­ki­jo­ki melot­tiin läpi osal­lis­tu­jien toi­mes­ta. Sit­tem­min tapah­tu­man läh­tö- ja maa­li­paik­ka ovat vaih­del­leet, ja tänä vuon­na melot­tiin 25 kilo­met­rin mat­ka Yli­kii­min­gin Ven­gas­ran­nal­ta Kii­min­gin Koiteliin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus