Ran­ta­poh­jan vuo­si 2020

Tammikuu 2020. Jäälin järvialtaan suodatinkangas saatiin asennettua valmiiksi jäiden lähtöä odottelemaan. Talkoissa mukana olivat myös Eero Marttila, Kalevi Kuha sekä Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Markku Vuolteenaho.Vesienhoitoyhdistys sai Jäälissä merkittävät lahjoitukset. Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys on perustettu vuonna 2011 kunnostamaan erityisesti Jäälinjärveä. Arkistokuvassa järven hyväksi talkootyötä tekemässä Eero Marttila, Kalevi Kuha sekä Markku Vuolteenaho.

Ran­ta­poh­jan vuo­si­kel­lo 2020 jul­kais­taan täl­lä ker­taa useam­mas­sa osas­sa. Ran­ta­poh­jan alu­een itäi­sem­mäs­sä osas­sa eli Kii­min­gis­sä, Jää­lis­sä, Yli-Iis­sä ja Yli­kii­min­gis­sä vuo­si oli tapah­tu­ma­ri­kas poik­keus­o­lois­ta huolimatta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus