Ran­ta­poh­jan vaa­li­gal­lup Kii­min­gis­tä, Yli­kii­min­gis­tä ja Yli-Iistä

Reijo Koho, Yli-Ii.Reijo Koho, Yli-Ii.

Ran­ta­poh­ja kysyi jou­kol­ta alu­een­sa asuk­kai­ta aiko­vat­ko he äänes­tää ja mikä on heil­le tär­kein asia tule­val­la vaalikaudella.

Yli­kii­min­gin Vep­säl­lä vapaa-ajan asuk­kaa­na asu­va heruk­ka­lai­nen Toi­vo Lies­ka aikoo ehdot­to­mas­ti äänes­tää tule­vis­sa kun­ta­vaa­leis­sa. Hän toi­voo, että yksi­tyis­tei­den asiat ja tuke­mi­nen saa­tai­siin parem­mal­le tolal­le jat­kos­sa. Myös ter­veys­pal­ve­lut pitäi­si hänen mie­les­tään hoi­taa parem­min syr­jäi­sem­mil­lä kylillä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus