Rak­kau­des­ta neu­lo­mi­seen syn­tyi neu­lon­ta­pii­ri Luo­to­lai­set

Luotolaiset kokoontuvat vuorotellen toistensa kodeissa. Maaliskuun kokoontuminen oli ennen koronaviruksen kokoontumisrajoituksia Helinä Mäenpään pirtissä Kiimingin Alakylässä.

Hai­luo­dos­sa kokoon­tu­van Tik­ku­röi­jy­pii­rin kii­min­ki­läi­nen “var­jo­ryh­mä” Luo­to­lai­set kokoon­tuu ker­ran kuu­kau­des­sa neu­lo­maan. Paris­ta­kym­me­nes­tä kii­min­ki­läis- ja oulu­lais­nai­ses­ta koos­tu­va jouk­ko rat­koo yhdes­sä omia ja tois­ten­sa neu­lo­mis­pul­mia ja ver­tai­lee lan­ko­ja ja neu­leoh­jei­ta. Samal­la tie­ten­kin poh­di­taan asiois­ta maan ja tai­vaan välil­lä ja nau­ti­taan hyvis­tä tar­joi­luis­ta. Luo­to­lai­set-neu­lon­ta­pii­ri sai alkun­sa nel­jä vuot­ta sit­ten, kun kii­min­ki­läi­nen Aire Kal­lio luki leh­des­tä jutun Hai­luo­don tik­ku­röi­jy­pii­ris­tä. Hai­luo­don…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus