Yli­kii­min­gin kir­kos­sa ikkunaremontti

Urakan aikana Ylikiimingin kirkon ikkuna-aukkoja suojataan väliaikaisesti valoa läpäisevillä muovisuojilla, kun ulkopuite on kunnostettavana. (Kuva: Pekka Keväjärvi)

Yli­kii­min­gin kir­kon perus­teel­li­nen ikku­na­re­mont­ti on käyn­nis­ty­nyt, ja val­mis­ta on tar­koi­tus olla syys­kuun lop­puun men­nes­sä. – Ikku­nat kun­nos­te­taan kar­mei­neen ja puit­tei­neen. Ikku­noi­den raken­ne muo­dos­tuu kar­mis­ta ja kar­min sisäl­lä ole­vis­ta sisä- ja ulko­puit­tees­ta. Sisä- ja ulko­puit­teet kun­nos­te­taan vers­ta­so­lo­suh­teis­sa ja kar­mi pai­kal­laan, ker­too kun­nos­sa­pi­toin­si­nöö­ri Sep­po Saran­ki. Pää­osa työs­tä teh­dään­kin Saran­gin mukaan vers­ta­so­lo­suh­teis­sa. Ura­kan aika­na ikku­na-auk­ko­ja suo­ja­taan väliai­kai­ses­ti valoa… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus