Puuse­päk­si it-alal­ta

Raimo Puolakanaho on lähtenyt positiivisella mielellä kehittämään pitkäaikaisesta harrastuksestaan työtä. Mies suunnittelee koko ajan uusia tuotteita Roihupuun listoille.

Kii­min­ki Ala­ky­lä­läi­nen Rai­mo Puo­la­ka­na­ho ehti työs­ken­nel­lä it-alal­la 30 vuot­ta, kun­nes pit­kä ura Nokian lei­vis­sä tuli lop­puun­sa. Vii­me vuo­den­vaih­tees­sa Puo­la­ka­na­ho otti vas­taan irti­sa­no­mi­su­han alla olles­saan tar­jo­tun tuki­pa­ke­tin. Kuu­den vuo­den pyö­rö­hir­si­har­ras­tus muut­tui amma­tik­si. Var­si­nai­ses­ti Roi­hu­puu aloit­ti toi­min­tan­sa huh­ti­kuus­sa 2017, kun Puo­la­ka­na­ho sai kaik­ki tilat ja lait­teet val­miik­si. Kesän ajan Ala­ky­läs­sä Hau­ki­pu­taan­tien var­res­sa van­haan navet­taan val­mis­tu­neis­sa tilois­sa uusi…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus