Poruk­ka kool­la: Senio­rio­pet­ta­jat Virossa

Kuvassa Tarton Raatihuoneella (City Hall) vas. taloudenhoitaha Terttu Karppinen, varapj. Heikki Saarela, Debuty Mayor Lemmit Kaplinski, sihteeri Eira Saarela ja konsuli Sakari Neuvonen.Kuvassa Tarton Raatihuoneella (City Hall) vas. taloudenhoitaja Terttu Karppinen, varapj. Heikki Saarela, Debuty Mayor Lemmit Kaplinski, sihteeri Eira Saarela ja konsuli Sakari Neuvonen.

Oulun Seu­dun Senio­riO­pet­ta­jat ry:hyn kuu­lu­vat mm Kii­min­gin, Hau­ki­pu­taan , Yli-Iin, Yli­kii­min­gin, Iin ym kun­tien viroissa/toimissa ollei­den opet­ta­jien foo­ru­mi, jos­sa on yli 1 000 jäsen­tä. OSSO ry:n hal­li­tuk­sen jäse­niä on ollut äsket­täin vie­rai­lul­la Tar­tos­sa tar­koi­tuk­se­na luo­da ystä­vyys­suh­tei­ta Tarton/Viron senio­rien kans­sa. Samal­la vie­tiin ter­vei­set ja pai­dat Euroo­pan tule­vas­ta kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gis­ta Oulusta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus