Pal­ve­lu­lii­ken­net­tä lisä­tään Yli-Iin ja Kii­min­gin välillä

Oulun kau­pun­gin pal­ve­lu­lii­ken­net­tä lisä­tään Yli-Iin ja Kii­min­gin alu­eel­la 15.2. läh­tien. Onni-pal­ve­lu­lii­ken­teen auto läh­tee ensi vii­kos­ta alkaen arki­sin Yli-Iis­tä Kii­min­kiin kel­lo 7.00 ja ilta­päi­vi­sin paluu­vuo­ro läh­tee kel­lo 16.15 Kii­min­gis­tä Yli-Iihin. Uudet aika­tau­lut ovat voi­mas­sa 6.6.2021 saak­ka. Onni-lii­ken­teel­lä kor­va­taan aiem­min lak­kau­te­tun lin­ja-auton 39 vuoroja.

Pal­ve­lu­lii­ken­teen mat­kat tila­taan Oulun mat­ka­pal­ve­lu­kes­kuk­sen tilaus­nu­me­ros­ta 08 5584 4015, ja seu­raa­van päi­vän mat­ka tulee tila­ta edel­li­se­nä arki­päi­vä­nä kel­lo 18 mennessä.