Myö­tä­tuul­ta pur­jei­siin

Kiimingin uudet ylioppilaat vuosimallia 2019. (Kuva: STUDIO OLLILA)

Kii­min­gin lukios­ta val­mis­tui tänä kevää­nä 50 uut­ta yli­op­pi­las­ta. Kaik­ki­aan lukios­ta on nyt val­mis­tu­nut 2 585 yli­op­pi­las­ta. Kii­min­ki on ollut edel­lä­kä­vi­jä­nä muka­na tes­taa­mas­sa säh­köi­siä yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sia, jos­ta lukion reh­to­ri Pia Räsä­nen kiit­te­li­kin sekä opet­ta­jia että oppi­lai­ta puhees­saan lau­an­tain val­mis­tu­jais­juh­las­sa. – Uusi lukion ope­tus­suun­ni­tel­ma jul­kais­taan mar­ras­kuus­sa Hel­sin­gis­sä lukio­päi­vil­lä. Heti sen jäl­keen aloi­tam­me pai­kal­lis­ta ope­tus­suun­ni­tel­ma­työ­tä, ja syk­syl­lä 2021 aloit­ta­va…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus