Miran­das täyt­tää 30 vuotta

Kii­min­ki­läi­nen Rai­ja Neu­vo­nen perus­ti oman kau­neus­hoi­to­lan 30 vuot­ta sit­ten Kii­min­kiin. Ensim­mäi­set tilat oli­vat Sil­ta­tiel­lä, jon­ka jäl­keen muu­ta­man muun osoit­teen kaut­ta Neu­vo­nen muut­ti Kii­min­gin kes­kus­tan lii­ke­ta­loon. Ensin hän oli siel­lä vuo­kra­ti­lois­sa, kun­nes vuon­na 2001 osti omat tilat Lasi­to­rin puolelta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus