Huri­naa, pöri­nää ja vils­ket­tä Jak­kusu­van­nol­la

Nuotiolla oli mukava paistaa makkaraa ja lämmitellä käsiä.

Vaik­ka sakea lumi­py­ry him­men­si mai­se­man hämä­räk­si, kerä­si Jak­ku­ky­läl­lä lau­an­tai­na jär­jes­tet­ty pilk­ki- ja ulkoi­lu­ta­pah­tu­ma rei­lun ylei­sö­mää­rän Jak­kusu­van­non jääl­le Purusaa­ren edus­tal­le. Kah­vit ja nuo­tio­mak­ka­rat mais­tui­vat, ja Ahti­kin soi aina­kin osal­le pilk­ki­jöis­tä ante­jaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus