Met­sä­kes­kus nos­taa maa­kun­nan puu­ra­ken­nus­koh­tei­ta esil­le – Koi­te­li toi­mii infra­ra­ken­ta­mi­sen esimerkkinä

Suomen metsäkeskuksen projektipäällikkö Janica Mäyrä pitää Koitelin infran rakentamista malliesimerkkinä määrätietoisesta ja onnistuneesta työstä käyttää rakennusmateriaalina puuta. (Kuva: Teea Tunturi)Suomen metsäkeskuksen projektipäällikkö Janica Mäyrä pitää Koitelin infran rakentamista malliesimerkkinä määrätietoisesta ja onnistuneesta työstä käyttää rakennusmateriaalina puuta. (Kuva: Teea Tunturi)

Kol­man­nes kas­vi­huo­ne­pääs­töis­tä syn­tyy raken­nuk­sis­ta. Tämä lisää ilmas­ton läm­pe­ne­mis­tä jopa autoi­lua­kin enem­män. Niin­pä Suo­men met­sä­kes­kus nos­taa esiin Puu­ta sei­näs­tä sil­taan –hank­kees­saan puu­ra­ken­ta­mi­sen ilmas­to- ja ympäristöystävällisyyttä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus