Kii­min­ki­joen jää­pa­to­ris­ki kasvaa

Huhtikuun 13. päivä vuonna 2016 Kiiminkijoen tulva näytti Alakylässä tältä. (Arkistokuva: Teea Tunturi)Huhtikuun 13. päivä vuonna 2016 Kiiminkijoen tulva näytti Alakylässä tältä. (Arkistokuva: Teea Tunturi)

Oulun poh­jois­puo­lel­la lop­pu­vii­kon nopea läm­pe­ne­mi­nen ja sateet nos­ta­vat jokien pin­nat jäl­leen tul­va­kor­keuk­siin. Tul­va­kes­kuk­sen mukaan Kii­min­ki­joen jäi­den ennus­te­taan läh­te­vän lop­pu­vii­kos­ta. Joel­la on jää­pa­to­ris­ki nopeas­ti kas­va­van vir­taa­man myö­tä. Kii­min­ki­joel­la ja Iijoel­la kes­ki­mää­räi­sen suu­rui­sia tul­va­huip­pu­ja ennus­te­taan tou­ko­kuun alkupuolelle.