Kii­min­gin lukio­asia nos­tet­tiin yllät­täen esil­le Oulun raa­dis­sa

Kaupunginvaltuutettu Sirpa Tikkala, Kiimingin lukion rehtori Pia Räsänen, sivistys- ja kulttuuripalvelujen kehityspäällikkö Juha Aho, sekä Kiimingin lukion opiskelijat Kalle Pyky ja Juho Alasaarela kävivät tiukkaa keskustelua palveluverkkosuunnitelmista Talvikankaan koululla viime viikolla. Palveluverkkoselvityksen loppuraportti valmistuu 31.1., jolloin se luovutetaan kaupunginjohtajalle.

Tal­vi­kan­kaan kou­lul­la pide­tys­sä itäi­sen alu­een Oulun raa­dis­sa ykkös­pu­hee­nai­heek­si nousi yllät­täen Kii­min­gin lukion lak­kaut­ta­mi­nen, vaik­ka lukio­rat­kai­su­ja ei pitä­nyt käsi­tel­lä lain­kaan pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­mien yhtey­des­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus